turbines-400.jpg
Regularne badania to sposób na zapewnienie bezawaryjnej pracy
 
Laboratorium diagnostyczne firmy TRINSA specjalizuje się w badaniach olejów elektroizolacyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które wykorzystujemy oferując nasze usługi analiz. Nasza współpraca z ekspertami i firmami z dziedziny analiz olejów izolacyjnych, przekłada się na znaczące wsparcie naszych klientów w procesie oceny stanu urządzeń. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż jesteśmy niezależnym laboratorium, które wraz z wynikiem przekazuje wiedzę i doświadczenie.
 
Nasze laboratorium wykonuje badania zgodnie z rekomendacjami zawartymi między innymi w broszurach CIGRE, które są odzwierciedleniem najnowszych światowych badań w dziedzinie analiz i diagnostyki olejów izolacyjnych. Dobór odpowiedniego pakietu uzależniony jest od typu urządzenia, parametrów technicznych oraz intensywności eksploatacji. Dlatego przed wykonaniem analizy, nasi pracownicy wspólnie z klientem przeprowadzają rozpoznanie potrzeb i problemów, tak by wybór analiz był najbardziej właściwy.
 
Podział analiz na pakiety diagnostyczne
 
Laboratorium oferuje do wyboru kilka pakietów badań, które rekomendowane są na podstawie określonych potrzeb diagnostycznych. Oferowanymi pakietami badań są:
  • analiza podstawowa, fizykochemiczna (skrócona) składająca się z badań: - ocena wizualna próbki, napięcie przebicia wraz z określeniem odchylenia standardowego pomiaru (IEC60156), rezystywność oraz współczynnik stratności dielektrycznej w 90oC (IEC 60247)

 

  • analiza podstawowa, fizykochemiczna (pełna) składająca się z badań: - ocena wizualna próbki, napięcie przebicia wraz z określeniem odchylenia standardowego pomiaru (IEC 60156), rezystywność oraz współczynnik stratności dielektrycznej w 90oC (IEC 60247), zawartość wody (IEC 60814), liczba kwasowa (IEC 62021)

 

  • analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju - DGA

 

  • analiza związków furanu

 

  • inne specjalistyczne badania, ich dobór uzależniony jest od wyników badań podstawowych i DGA.

 

 Chromatograficzna analiza gazów rozpuszczonych w oleju jest kluczowym badaniem diagnostycznym

Analiza chromatograficzna (DGA) jest metodą analityczną określającą zawartość gazów rozpuszczonych w oleju izolacyjnym. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi diagnostycznych, pozwalających na ustalenie stanu technicznego badanego urządzenia (m.in.: transformatora, przełącznika zaczepów, przełącznika). W przypadku usterek o charakterze termicznym oraz / lub elektrycznym, w urządzeniu może w sposób lokalny wzrosnąć temperatura do tak wysokiego poziom, że materiał izolacyjny (olej, papier) będą ulegać dekompozycji do produktów gazowych. Gazy te rozpuszczają się w oleju i funkcjonują jako nośnik informacji. Nasze laboratorium dzięki zastosowaniu najnowszej, bardzo czułej aparatury badawczej oraz przy pomocy wskaźników diagnostycznych jest w stanie zdiagnozować usterki występujące w badanym urządzeniu. 

Analiza DGA pozwala zidentyfikować następujące gazy znaczące:

wodór (H2)

metan (CH4)

etan (C2H6)

etylen (C2H4)

acetylen (C2H2)

tlenek węgla (CO)

dwutlenek węgla (CO2)

tlen (O2)

azot (N2)

W przypadkach szczególnych możliwe jest rozszerzenie analizy DGA o propan i propylen, które uzupełnią informację diagnostyczną uzyskaną z powyższych gazów.

Kompleksowe badania

Badania olejów elektroizolacyjnych prowadzone są w oparciu o normy IEC z zachowaniem zasad GLP i są czynnikiem niezbędnym dla wykonania właściwej diagnostyki urządzenia.

Szczegółowa diagnostyka

Wiedza i doświadczenie pozwalają w oparciu o wyniki badań dokonać trafnej diagnozy przyczyn awarii, zabezpieczyć się przed jej wystąpieniem lub planować konserwacje i remonty.

Właściwy dobór oleju

Tylko olej o właściwej dla danego urządzenia charakterystyce pozwoli długo eksploatować urządzenie. Często parametry fizykochemiczne oleju wpływają na przyczyny awarii.