port-arthur-400.jpg
Správně zvolený olej prodlužuje životnost zařízení
 
Izolační kapaliny ve vysokonapěťovém zařízení musí kromě izolace plnit další důležité funkce – tvoří chladící médium, prodlužují životnost izolačního materiálu a chrání vnitřní prvky zařízení před vlivem vzdušné vlhkosti a kyslíku.
Nejčastěji používanou skupinou izolačních kapalin jsou minerální oleje, rafinované ze speciálních druhů ropy.

Izolační kapaliny používané v zařízeních musí být v souladu s požadavky standardů IEC 6296. Je zákázáno používat oleje obsahující PCB.
 
Oleje používané v transformátorech podle požadavků mohou být buď s přídavkem inhibitoru nebobez inhibotoru. Přídavek inhibitoru má bezprostřední vliv na stabilitu oleje, která se tak výrazně zvyšuje.
 
Izolační oleje, stejně jako ostatní průmyslové oleje, podléhají stárnutí. Rychlost a čas stárnutí závisí na různých faktorech:
- druhu oleje
- vlivu vzdušné vlhkosti
- působení kyslíku
- provozní teplotě
- obsahu vody
- vnitřních závadách v zařízení

Produkty stárnutí urychlují proces rozkladu izolace transformátoru. Proto záleží na výběru oleje a sledování jeho kvality, což má bezprostřední vliv na životnost zařízení. 

Před nákupem oleje je nutné posoudit jeho vhodnost z hlediska:
- celkového objemu oleje v zařízení
- možnosti doplnění objemu v zařízení
- použití oleje čerstvého (nového) nebo regenerovaného
- určení parametrů pracovního prostředí a vybavení

Každý z těchto parametrů pomáhá určit správnou třídu, druh a stupeň přípravy oleje. Oleje na trhu mají často nízkou charakteristiku napětí a vyšší obsah vody. Proto vyžadují před naplněním do transformátoru úpravu. 
 

Kompleksowe badania

Badania olejów elektroizolacyjnych prowadzone są w oparciu o normy IEC z zachowaniem zasad GLP i są czynnikiem niezbędnym dla wykonania właściwej diagnostyki urządzenia.

Szczegółowa diagnostyka

Wiedza i doświadczenie pozwalają w oparciu o wyniki badań dokonać trafnej diagnozy przyczyn awarii, zabezpieczyć się przed jej wystąpieniem lub planować konserwacje i remonty.

Właściwy dobór oleju

Tylko olej o właściwej dla danego urządzenia charakterystyce pozwoli długo eksploatować urządzenie. Często parametry fizykochemiczne oleju wpływają na przyczyny awarii.